CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU VÀ CUỘC KHỔ NẠN CỦA THÁNH JEAN-GABRIEL PERBOYRE

Trong chiếu thư phong Chân Phước cho JG. Perboyre năm 1889 có nói: “Thật là một an ủi từ trời và một vinh dự vô song mà lòng nhân từ của Thiên Chúa đã dành cho Jean Gabriel: sự kiện cuộc khổ nạn mà cha đã chịu, giống cách đặc biệt với Chúa Cứu Thế chúng ta.” Chúng ta có thể lập bảng đối chiếu sau đây: CHÚA GIÊSU JEAN GABRIEL PERBOYRE 1. “Có một phép rửa Ta phải chịu, và lòng Ta khắc khoải biết bao cho đến khi nó được hoàn tất.” (Lc 12,50) Suốt cuộc đời, Jean …

Tiếp tục đọc