🌈 ĐIỂM HẸN THÁNG 7 🌈

Ngày 25.3.2019, ĐTC Phanxicô đã gởi đến người trẻ và toàn thể dân Chúa tông huấn “Christus Vivit – Đức Kitô sống”. Ngài đã dành cả chương 3 để xác nhận người trẻ là hiện tại của Thiên Chúa. Thật vậy, ngài khẳng định chúng ta không thể tự giới hạn mà nói rằng: “người trẻ là tương lai của thế giới. Họ là hiện tại, họ hiện đang làm phong phú thế giới bằng những đóng góp của họ”. Cách đây 189 năm, Đức Mẹ đã hẹn gặp chị Catherine Labouré, một nữ tu trẻ 24 tuổi, để hai mẹ …

Tiếp tục đọc