01.01.2020 – Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – Lễ trọng – Ngày Thế Giới Hòa Bình

Hôm nay, ngày đầu năm dương lịch. Giáo Hội chọn ngày này mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa là để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương thời gian, một thời gian mới của ân sủng. Thật vậy, qua Mẹ, Thiên Chúa đã đến khai mạc thời cứu rỗi như lời đã hứa sau khi nguyên tổ phạm tội. Mẹ đã cùng dân tộc Do Thái ngày đêm cầu khẩn Đấng Cứu Thế mau đến. Khi sứ thần tới “truyền tin” và Mẹ thưa “Xin Vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ. Mẹ trở nên …

Tiếp tục đọc