🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày thứ Năm (14/7/2019) 🎀

💜 NGÀY THỨ NĂM : Đức Trinh Nữ của thế giới 💜 Ngày thứ Năm: Đức Trinh Nữ của thế giới Đức Trinh Nữ Rất Thánh cầm trong tay quả địa cầu, tượng trưng cho toàn thế giới và mỗi người trong đó cách riêng; Mẹ dâng hiến tất cả lên Thiên Chúa và khẩn cầu lòng thương xót của Người.Các ngón tay Đức Mẹ mang nhẫn, trên đó có những viên đá quý chiếu toả những tia sáng, tiêu biểu cho các ân huệ mà Đức Trinh Nữ Rất Thánh tuôn đổ trên những ai cầu xin Mẹ. Có …

Tiếp tục đọc