CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXXIII TN – A

15.11.2020 – CHÚA NHẬT XXXIII TN– LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAMLc 9,23-26“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24b) Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:Sự sống con người quả là quý giá, cần được tôn trọng và bảo vệ, vì đó là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã truyền dạy“không được giết người”.[1] Tuy nhiên, nếu người môn đệ dám chấp nhận thua thiệt, thậm chí mất cả mạng sống vì niềm tin vào Chúa Giêsu thì đức tin ấy còn đáng quý hơn, …

Tiếp tục đọc