LẦN BƯỚC THEO CHA THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ – BƯỚC THỨ HAI

LẦN BƯỚC THEOCHA THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ(1581-1660) VỊ TÔNG ĐỒ NGƯỜI NGHÈOBỔN MẠNG CÁC TỔ CHỨC TỪ THIỆN BÁC ÁI[1] Lễ mừng hằng năm: 27.9 BƯỚC THỨ HAI: VINH SƠN PHAOLÔMỘT LINH MỤC TRẺ TUỔIGẶP NHIỀU GIAN NAN THỬ THÁCH Được thụ phong linh mục xong, cha Vinh Sơn tìm cách đạt cho được giáo xứ Tilh, nhưng lại bị một người khác tranh chấp. Người này làm đơn thỉnh nguyện sang Rôma, Vinh Sơn đành cam chịu. Sau một thời gian ngắn, cha đã đến Rôma. Để làm gì? Không ai biết rõ lý do, chỉ biết rằng chuyến …

Tiếp tục đọc