CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

02.11.2020 – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜIGa 6,37-40 “Ai tin vào Người con thì được sống muôn đời…” (Ga 6,40) Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Dân gian có câu: “Sinh ký, tử quy”, chết không phải là hết, nhưng là trở về nơi ta đã xuất phát. Với người Công giáo, người sống và người chết vẫn có một sự liên hệ mật thiết với nhau qua mầu nhiệm Các Thánh Thông Công: người sống cầu nguyện cho người đã khuất. Người đã khuất được giải thoát thì gia nhập hàng ngũ các thánh trên thiên đàng, và …

Tiếp tục đọc