CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 2,22-40)“Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúng ta biết rằng: Israel là một dân được Thiên Chúa tuyển chọn và Ngài đã ký kết với họ một giao ước. Trong giao ước ấy, Thiên Chúa hứa sẽ bảo vệ Dân, còn Dân cam kết thực thi Lề Luật của Chúa[1]. Do đó, việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa là một đòi hỏi của giao ước giữa Thiên Chúa và Dân Riêng của Người. Chúa Giêsu, Đức …

Tiếp tục đọc