CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN – LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mc 16,13-19) “Anh là Phêrô… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban cho mỗi người. Tuy nhiên, cũng cần có sự nỗ lực  tìm kiếm và mở rộng tâm hồn đón nhận của con người. Đức tin của mỗi Kitô hữu chúng ta ngày nay dựa trên nền tảng đức tin của các tông đồ, những người đã được trực tiếp mắt thấy tai nghe Chúa dạy dỗ, đã được cùng sống với Người và đã dùng …

Tiếp tục đọc