CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN – LỄ THÁNH BARNABA

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 10, 7-13) “Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi xã hội càng phát triển, cuộc sống càng nhiều tiện nghi vật chất, người ta sẽ chuẩn bị hành lý cho những chuyến đi ngày càng lỉnh kỉnh hơn trước. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hướng dẫn các môn đệ Ngài cách chuẩn bị cho một chuyến đi, nhưng trước tiên, Ngài hướng các ông đến mục đích chyến đi: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời …

Tiếp tục đọc