CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

29.6.2020    THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu. (Mt 16,13-19)“Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, là hai cột trụ đức tin của Giáo Hội. Chúng ta chúc tụng và cảm tạ Chúa đã làm những điều tuyệt vời nơi cuộc đời các ngài, đồng thời tôn vinh các ngài vì đã đáp lại lời mời gọi của Chúa. Phêrô …

Tiếp tục đọc