CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

01.10.2020  –  THỨ NĂM – THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 18,1-5)“Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su. Nhắc đến thánh nữ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đến con đường thơ ấu của chị qua quyển tự thuật Một Tâm Hồn do chính chị tâm sự và chia sẻ. Một Tâm Hồn diễn tả một trạng thái hạnh phúc được Thiên Chúa yêu thương, một …

Tiếp tục đọc