CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

03.7.2020 – LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 20,24-29)“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong tương quan giữa người với người, điều cần thiết phải có là lòng tin tưởng. Trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta cần phải có đức tin, tin vững mạnh và tin tuyệt đối vào Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy việc tuyên xưng niềm tin và sống niềm tin của Thánh Tôma tông đồ. Thánh Tôma vốn là người hoạt bát và có óc …

Tiếp tục đọc