CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ(Ga 20, 24-29)  “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNGMừng lễ thánh Tôma tông đồ hôm nay là một dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại con người và cuộc đời của vị môn đệ nhanh nhạy này. Ngài là một trong số những ngư phủ đánh cá dọc biển hồ Galilê được Chúa chọn gọi làm tông đồ. Trang Ibreviary nhắc lại ba sự kiện …

Tiếp tục đọc