CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – MỒNG BA TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 25,14-30)“Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi bắt đầu một công việc, người Kitô hữu thường làm dấu thánh giá và đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.” Hôm nay, Mồng Ba Tết, chúng ta đến với Chúa, xin …

Tiếp tục đọc