🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – NGÀY THỨ BẢY(16/7/2019) 🎀

💛 NGÀY THỨ BẢY: Mặc khải của mẫu ảnh 💛 Ngày thứ Bảy: Mặc khải của mẫu ảnh Rồi tôi nghe thấy một tiếng nói rằng: “Con hãy cho đúc một mẫu ảnh theo kiểu này. Những ai đeo Mẫu Ảnh đã được làm phép, nơi cổ mình và đọc câu kinh này, sẽ nhận được các ân huệ lớn lao. Các ơn lành sẽ dồi dào cho những ai đeo Ảnh với lòng tín thác”. Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện: (khoảng 1 phút).Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin ban cho con các …

Tiếp tục đọc