🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày thứ Sáu (15/7/2019) 🎀

❤️ NGÀY THỨ SÁU: Câu kinh trên tấm ảnh ❤️ Ngày thứ Sáu: Câu kinh trên tấm ảnh Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin ban cho con các ân huệ mà con đang khẩn xin Mẹ, và trên hết, xin Mẹ soi sáng cho con biết cầu xin Mẹ các ơn mà Mẹ muốn ban cho con nhất.Trong cuộc hiện ra lần thứ hai, Mẹ đầy Ơn phúc đã giải thích cho Thánh nữ Catarina: “Mẹ vui biết bao khi người ta cầu xin Mẹ và Mẹ quảng đại biết mấy để ban các ơn …

Tiếp tục đọc