CẬY TRÔNG NHƯ ĐỨC MARIA

NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ MARIANHÂN ĐỨC THỨ TƯ: CẬY TRÔNG NHƯ ĐỨC MARIA Đức Tin sinh ra đức Cậy. Giữa cơn thử thách, Đức Maria đã tỏ ra lòng tin tưởng vào Thiên Chúa của Mẹ lớn biết bao: ở Belem, khi cùng với Giuse Mẹ bị xua đuổi khỏi nhà trọ; trên con đường bấp bênh đi trốn qua một xứ xa lạ; ở tiệc cưới Cana lời cầu đầy tin tưởng của Mẹ đã được ân thưởng. Dưới chân thánh giá, khi mọi sự như tuyệt vọng, Mẹ vẫn cậy trông và không nghi ngờ vào những lời …

Tiếp tục đọc