CHÂN PHƯỚC PHÊRÔ G. FRASSATI

(PIERRE GEORGES FRASSATI)Giáo dân(1901-1925)Lễ nhớ hàng năm: 4/7 Sinh ngày 6 tháng 4 năm 1901, trong một gia đình Công giáo nguội lạnh, thuộc giới thượng lưu vùng Piemont, ở Turin, nước Ý.Pierre Georges mất ngày 4 tháng 7 năm 1925, hôm trước ngày lãnh bằng kỹ sư hầm mỏ. Là nhà thể thao trẻ, ngài thích chạy đua trên núi với các thanh niên khác: khám phá kỳ diệu về thiên nhiên, thời gian tuyệt vời để suy gẫm, cầu nguyện, thờ lạy. Ngài tích cực tham gia Nhóm Công giáo Tiến hành Ý. Ngay từ thuở nhỏ, quan …

Tiếp tục đọc