CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

21.9.2020  – THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 9,9-13) “Anh hãy theo tôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hành trình theo Chúa của mỗi người được khởi đi từ một tiếng gọi. Tiếng gọi được dành cho Mát-thêu khá đặc biệt vì nó đến đúng lúc ông đang “ngồi ở bàn thu thuế”, một nghề mà người đương thời coi là tội lỗi. Quả thế, khi người La Mã chiếm Israel- quê hương của Đức Giê-su, thì họ thu thuế của dân để gom tiền của đem về mẫu quốc. …

Tiếp tục đọc