CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,34-44)“Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Cố thi sĩ Kahlil Gibran đã từng thốt lên: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,Ta có thêm một ngày mới để yêu thương”. Câu này càng đúng hơn với hình ảnh Chúa Giêsu và các môn đệ của Người trong bài Tin Mừng hôm nay. Sau khi các tông đồ kể những việc các ông đã làm, những điều các ông đã giảng dạy trong hành trình truyền giáo, Chúa Giêsu đã cùng các ông lánh …

Tiếp tục đọc