CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN THỨ NHẤT MÙA VỌNG

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ – BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 16,15-20) “Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Truyền giáo là một lệnh truyền từ chính Chúa Giêsu trao cho các môn đệ trước khi người về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (c.15). Đã hai ngàn năm qua, lệnh truyền của Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn luôn mới mẻ bởi nhiều …

Tiếp tục đọc