CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 5,43-48) “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ai trong chúng ta cũng thích được trở thành “người hoàn hảo” trong mắt người khác, nhưng ai cũng tự biết mình “nhân vô thập toàn”, không hoàn hảo, chưa hoàn hảo và luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Chúa Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương hoàn hảo tuyệt vời nhất: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời …

Tiếp tục đọc

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN – LỄ THÁNH BARNABA

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 10, 7-13) “Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi xã hội càng phát triển, cuộc sống càng nhiều tiện nghi vật chất, người ta sẽ chuẩn bị hành lý cho những chuyến đi ngày càng lỉnh kỉnh hơn trước. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hướng dẫn các môn đệ Ngài cách chuẩn bị cho một chuyến đi, nhưng trước tiên, Ngài hướng các ông đến mục đích chyến đi: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời …

Tiếp tục đọc