CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 11,20-24) “Nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ai trong chúng ta cũng biết câu tục ngữ: “Gần chùa gọi Bụt bằng anh”, hay “quen quá – hóa nhàm”, ý nói chúng ta dễ bỏ qua hoặc xem nhẹ những ý nghĩa lớn lao từ những việc thật bình thường, gần gũi. Chẳng hạn: con cái được cha mẹ yêu thương chăm sóc, thì cảm thấy việc cha mẹ chăm …

Tiếp tục đọc