CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 13,36-43) “Mùa gặt là ngày tận thế.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chủ đề Lời Chúa hôm nay nói về lòng nhân hậu và sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với chúng ta thật lớn lao. Ngay từ thời Cựu ước, Thiên Chúa đã tỏ cho Dân Riêng của Người biết: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,Người chậm giận và giàu tình thương,chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.Người không cứ tội ta mà xét xử,không trả báo ta xứng với lỗi lầm.”[1] Qua ông Môsê, …

Tiếp tục đọc