CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 18,12-14) “Thiên Chúa không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!!Việc bóc lột nhân công tối đa và trả lương tối thiểu của nhiều “ông chủ” trong xã hội hôm nay vẫn luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, chỉ vì họ không nhìn nhận giá trị thật của mỗi con người đang sống với họ, trong những tập thể mà họ lãnh đạo. Họ không quan tâm đến hoàn cảnh của công nhân cho …

Tiếp tục đọc