CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,23-28) “Ngày Sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sabát.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thời nào cũng vậy, bất cứ một tổ chức, hội đoàn nào trong xã hội hay Giáo hội đều cần có những nội quy, những định chế nhằm mục đích phục vụ cộng đồng và thăng tiến các thành viên trở nên những con người đích thực. Với người Do Thái, việc tuân giữ Lề Luật, đặc biệt luật nghỉ việc ngày Sabát[1] cũng là nhằm tôn vinh Thiên …

Tiếp tục đọc