CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,12-19) “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!Khi đọc và suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, trong tôi vang lên câu hát: “Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn …

Tiếp tục đọc