CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

06.10.2020 –  THỨ BA TUẦN XXVII TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 10,38-42)“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không không bị lấy đi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!! Người xưa từng nói: “Nếu có thể lựa chọn, hãy chọn những thứ tốt nhất. Nếu không có lựa chọn, vậy hãy cố gắng làm thật tốt”[1]. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những chọn lựa lớn nhỏ; chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái tốt và cái tốt hơn… Thế …

Tiếp tục đọc