CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,37-41) “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!! Là người Việt Nam, chúng ta thường hay có khuynh hướng “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Trong khi đó với người Do Thái, cách riêng là người Pharisêu, họ thường nhìn vào hành động bên ngoài của một người để đánh giá người đó có đạo đức hay không. Tin Mừng hôm nay kể lại cho chúng ta …

Tiếp tục đọc