CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 1,1-17) “Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Là con người, ai cũng có cội nguồn là cha mẹ, ông bà, dòng họ nội ngoại… Khi tìm về ngọn nguồn của gia tộc, tổ tiên, chúng ta nhận ra chính Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa là nguồn gốc của mọi gia tộc. Chẳng thế mà Linh mục Ân Đức đã từng viết: “Chim có tổ, suối có nguồn. Con người cũng có tổ tiên…”[1] Con Thiên Chúa khi nhập thể …

Tiếp tục đọc