CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

10.11.2020 – THỨ BA TUẦN XXXII TNLc 17,7-10 “…Chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10b). Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!! Cảnh người nghèo phải bán mình để trả nợ, để nuôi thân vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức trong xã hội hôm nay. Ngoài ra, giữa giám đốc với nhân viên dưới quyền thường có mối tương quan “hợp tác đôi bên cùng có lợi”: mỗi bên đều có những quyền lợi và bổn phận phải thi hành tùy theo chức năng của mình. Khác với thời đại của chúng ta, vào thời …

Tiếp tục đọc