CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 19,1-10) “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!!Nếu sứ mệnh của Chúa Giêsu khi đến trần gian là để tìm và cứu những gì đã mất, thì bổn phận của mỗi tội nhân là chúng ta cần phải làm gì để được cứu? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta biết con đường để một tội nhân đón nhận được ơn cứu độ. Quả vậy, hôm nay thánh Luca kể cho chúng ta nghe một …

Tiếp tục đọc