CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 9,30-37)“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!! Con người chúng ta được Thiên Chúa dựng nên từ bụi đất. Chúng ta sống và hoạt động được là nhờ Thần Khí Thiên Chúa. Thế nhưng, mang trong mình dòng máu của nguyên tổ, chúng ta luôn muốn mình trở nên người làm “lớn”. Cơn cám dỗ quyền lực đến với tất cả mọi người, ngay cả với các môn đệ là những …

Tiếp tục đọc