CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

02.6.2020 – THỨ BA TUẦN IX TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 12,13-17)“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!! Xê-da, vị hoàng đế của La-mã, là kẻ thù đô hộ đất nước Do thái thời Chúa Giêsu. Khi đó, mỗi người công dân Do thái phải nộp hai thứ thuế: thuế Đền Thờ (cho Thiên Chúa) và thuế cho Xê-da. Do đó, những người Pharisêu và Hêrôđê đã đến gặp Chúa Giêsu và hỏi: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Họ …

Tiếp tục đọc