CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,35-42)  “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tin Mừng hôm nay, Gioan Tẩy Giả lại một lần nữa giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa” cho hai môn đệ của ông. Có lẽ đây là hai môn đệ thân tín, vì họ đi riêng với thầy Gioan. Thế mà vừa nghe ông nói, họ đã tức khắc bỏ lại người thầy mà họ đã theo bấy lâu, để đi theo Đấng mà thầy vừa giới thiệu. Chắc hẳn họ …

Tiếp tục đọc