CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN THỨ NHẤT MÙA THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,13-17) “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong xã hội Do thái, người thu thuế bị coi là tội lỗi vì cộng tác với ngoại bang, và vì họ thường thu nhiều hơn mức ấn định để kiếm lợi. Do đó, họ bị xem như đồng hàng với “bọn đĩ điếm”, là thứ cặn bã của xã hội. Thế nhưng, Thiên Chúa là Người Cha giầu lòng thương xót, nên cho dù tội lỗi đến đâu …

Tiếp tục đọc