CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN

13.6.2020 – THỨ BẢY TUẦN X TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,33-37)“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ai trong chúng ta cũng mong muốn được người khác tín nhiệm. Để được nhiều người tin tưởng, ta phải sống trung thực, nói thật và làm thật, lời nói đi đôi với việc làm. Khi không đủ cơ sở cho sự tín nhiệm, thì người ta thường có lời hứa hoặc hơn nữa là lời thề. Người Do thái khi …

Tiếp tục đọc