CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

27.6.2020 – THỨ BẢY TUẦN XII TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 8,5-17)“Thưa Ngài tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm qua, chúng ta vừa chiêm ngắm Chúa Giêsu chữa lành cho một bệnh nhân phong cùi, khi anh trực tiếp đến xin với Chúa. Chúa đã trực tiếp chạm đến anh và chữa anh khỏi bệnh. Hôm nay, Chúa Giêsu lại chữa cho một người liệt mà Chúa không gặp trực tiếp, nhưng chỉ qua người chủ của anh ta là một viên đại đội trưởng ngoại giáo, nhưng ông …

Tiếp tục đọc