CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

04.7.2020  – THỨ BẢY TUẦN XIII TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 9,14-17)“Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thường chúng ta dễ bị cám dỗ lấy mình làm chuẩn, và muốn người khác phải giống mình, nhất là khi ta làm các việc đạo đức. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu mục đích của những việc ta làm là để làm gì, cho ai, vì sao? Thời Chúa Giêsu, một số người Do thái đạo đức thường ăn chay để …

Tiếp tục đọc