CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

11.7.2020 – THỨ BẢY TUẦN XIV TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 10,24-33)“Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi làm chứng cho Chúa, người môn đệ không được miễn trừ khỏi những thử thách. Chịu bách hại là số phận của người môn đệ, vì “trò không hơn thầy”. Nếu Thầy bị bách hại thì trò cũng thế, Thầy còn bị rủa là tướng quỷ thì trò cũng không tránh khỏi bị …

Tiếp tục đọc