CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 19,13-15)  “Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Không phận sự, xin miễn vào” là một mệnh đề chúng ta thường thấy tại những cơ quan hay những khu vực được dành riêng cho những việc quan trọng và những nhân vật quan trọng. Có lẽ các môn đệ Chúa cũng muốn thiết lập một quy chế tương tự, để Chúa không bị làm phiền bởi trẻ nhỏ – những kẻ “vô tích sự”. Nhưng Đức …

Tiếp tục đọc