CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 25,14-30)  “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ… hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Không nên để tiền nhàn rỗi” là một trong 5 quy tắc căn bản để quản lý tiền cách hiệu quả, vì “Tiền sẽ dần mất đi giá trị theo thời gian do sự ảnh hưởng của lạm phát. Một triệu đồng năm nay sẽ không còn là một triệu đồng năm sau nếu như bạn cứ mãi để tiền nằm yên một chỗ. Vì vậy hãy để …

Tiếp tục đọc