CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,1-5)  “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ca dao Việt Nam có câu: “Thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo”. Câu nói ấy thật đúng với thái độ của những người biệt phái thời Chúa Giêsu được thánh Luca thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay. Chuyện xảy ra vào “một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn” (c.1). Những người biệt phái thấy thế …

Tiếp tục đọc