CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. (Ga 3,13-17)  “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng lễ Suy tôn Thánh giá. Chúng ta tuyên xưng “Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta…”[1] Đó là điều mà những người ngoài Kitô giáo không tài nào hiểu được. Thập giá quả là một nghịch lý. Thập giá trước hết …

Tiếp tục đọc