CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 9,9-13)  “Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúng ta bước vào cuộc sống nhờ những tiếng gọi. Chính Thiên Chúa gọi ta vào cuộc đời này. Khi lớn lên, chúng ta lại nghe được nhiều tiếng gọi khác. Điều quan trọng là chúng ta cần học để biết cách biện phân những tiếng gọi ấy xuất phát từ đâu, tiếng gọi ấy hấp dẫn đến mức nào để có thể lôi kéo ta hướng về đó. Với Matthêu (Lêvi), …

Tiếp tục đọc