CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 9,43b-45)  “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối với việc Chúa Giêsu vừa trừ quỷ ô uế cho một cậu bé, và chữa lành bệnh động kinh cho nó[1] khiến mọi người kinh ngạc về quyền năng của Người. Rồi “Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ” (c43b). Chúa Giêsu cố ý chọn thời điểm mà các môn đệ đang rất hưng …

Tiếp tục đọc