CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 10,17-24)  “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngày nay, lời “cám ơn” hầu như đã là một thứ xa xỉ. Nếu người ta có nói ngoài miệng hai chữ “cám ơn” thì nhiều khi cũng chỉ vì xã giao, là hình thức bề ngoài mà không phát xuất tự đáy lòng bên trong, vì các mối tương quan xã hội của chúng ta ngày nay quá đặt nặng …

Tiếp tục đọc