CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 13,1-9)  “Nếu các ông không chịu ăn năn sám hối, thì các ông sẽ bị chết hết y như vậy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thuyết Nhân – Quả có ảnh hưởng rất lớn trên các nền văn hóa. Thật vậy, khi gặp tai họa, người ta thường hỏi: “Tôi (hay người đó) đã làm gì sai mà phải chịu thế này?…” Thậm chí có người còn nghĩ điều xấu xảy đến là do bị Chúa phạt. Thế nhưng, đứng trước những sự dữ, sự ác đang xảy ra như thế, …

Tiếp tục đọc