CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,37-40)  “Ai tin vào Người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Dân gian có câu: “Sinh ký, tử quy”, chết không phải là hết, nhưng là trở về nơi ta đã xuất phát. Với người Công giáo, người sống và người chết vẫn có một sự liên hệ mật thiết với nhau qua mầu nhiệm Các thánh thông công: Người sống cầu nguyện cho người đã khuất. …

Tiếp tục đọc